Gwarancja

Reklamacja z tytułu gwarancji producenta

Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta jest zwykle najszybszym sposobem usunięcia usterki.

Procedura postępowania oraz dane kontaktowe serwisu (numer telefonu, adres e-mail oraz dane siedziby) są wskazane na karcie gwarancyjnej, która została dołączona do towaru lub można te dane otrzymać, przysyłając wiadomość na nasz adres mailowy. W treści wiadomości prosimy podać: nazwę producenta sprzętu, nr zamówienia lub dokumentu sprzedaży oraz informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.

Zgłoszenie za pośrednictwem sklepu. Zgłoszenie w ramach gwarancji jest również możliwe za pośrednictwem naszego sklepu. Należy jednak pamiętać o tym że proces rozpatrzenia gwarancji może się znacząco wydłużyć, z uwagi na możliwość nawiązania kontaktu pomiędzy sklepem 2max.pl a Autoryzowanym Serwisem Producenta dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep towaru. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę konieczność weryfikacji zgłoszenia, wysłania produktu do autoryzowanego serwisu a następnie z powrotem do klienta.

Zgłoszenie reklamacyjne

Brak karty gwarancyjnej lub warunków gwarancji

W przypadku gdy produkt nie posiada karty gwarancyjnej lub warunków gwarancji reklamację można zgłaszać bezpośrednio na nasz adres mailowy. Prosimy o opisanie zaistniałego problemu wraz z okolicznościami jego stwierdzenia. Bardzo pomocne będzie dołączenie dokumentacji fotograficznej. Prosimy również o określenia żądań związanych z reklamacją. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne przekażemy dalsze instrukcje dotyczące postępowania reklamacyjnego. 


Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni, jeśli zajdzie konieczność odesłania produktu do producenta w związku ze złożoną reklamacją termin ten może zostać wydłużony. O terminie rozpatrzenia reklamacji przez producenta będziemy informować.

Uszkodzenia podczas transportu

Reklamacje dotyczące uszkodzenia podczas transportu nie muszą zostać zgłoszone w dniu odbioru przesyłki od kuriera. Jednak zgłoszenie ich w czasie odbioru przesyłki od kuriera pozwala w sposób niepodważalny i jednoznaczny określić moment w którym doszło do uszkodzenia. Stąd też odbierając przesyłkę od przewoźnika, zwróć uwagę w jakim jest stanie i jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości to sprawdź ją w obecności przewoźnika. Jeśli przesyłka jest uszkodzona - koniecznie spisz protokół szkody. Stanowi on dowód powstałej szkody w transporcie. Protokół szkody wraz ze zdjęciami opakowania zewnętrznego oraz uszkodzonego produktu wyślij na nasz adres mailowy.

Szczegółowe warunki reklamacji oraz gwarancji określone są w regulaminie sklepu

Produkt dodany do listy życzeń